Polskie Studium Józefologiczne

  Wydrukuj stronę
  Dodaj do Ulubionych

Domowa | Kontakt | Indeks


 
 
VIII Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne
El Salvador 16-23 IX 2001

Relacja Bpa Juliana Wojtkowskiego

Relacja Ks. Andrzeja Latonia


Delegacja polska liczyła pięć osób. Dwóch księży z Kalisza, dr Andrzej Latoń, przewodniczący Polskiego Centrum Józefologicznego, Paweł Kostrzewa, kierownik Kaliskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Dwóch księży z Warmii: dr hab. Władysław Nowak, prodziekan Wydziału Teologii i profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz piszący te słowa emerytowany profesor zwyczajny dr hab. biskup Julian Wojtkowski. Wreszcie siostra Felicjanka Regina Kolinko.

Zadaniem księży z Kalisza było zaprosić do Polski uczestników następnego IX sympozjum. W głosowaniu wygrało Studienzentrum des Heiligen Joseph z siedzibą w Kevelaer, kierowane przez ks. dr Germana Rovirę, Hiszpana z Opus Dei, pracującego stale w Kolonii. Polska, a ściśle Kalisz, ma zorganizować X Sympozjum w roku 2009.

Pozostałe trzy osoby głosiły odczyty na wyznaczony dla sympozjum temat: "Adhortacja Apostolska Papieża Jana Pawła II Redemptoris Custos" z 15 sierpnia 1989 roku. Siostra Regina Kolinko mówiła po włosku o "Świętym Józefie jako wzorze życia wewnętrznego dla osób konsekrowanych, w oparciu o Adhortację Apostolską Jana Pawła II Redemptoris Custos". Ksiądz Profesor Władysław Nowak również po włosku przedstawił "Obecność Świętego Józefa w Kościele Luterańskim i Katolickim w świetle Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos". Wreszcie niżej podpisany biskup profesor Julian Wojtkowski, jako jedyny a może i ostatni po łacinie, wygłosił wykład o "Średniowiecznych źródłach Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos".

Większość referatów była ujęta w języku hiszpańskim, nie tylko ze względu na 17 środkowo-amerykańskich słuchaczy, pochodzących z Meksyku, Salwadoru, Nikaragui i Chile, lecz także z powodu przewagi hiszpańsko-języcznych autorów: 7 wykładowców było z Meksyku, 7 z Hiszpanii, 3 z Chile, 1 z Salwadoru, 1 z Guatemali. Pozostali to: 5 z USA, 5 z Niemiec, 5 z Włoch, 3 z Polski, 1 z Kanady, 1 z Francji. Nie wszyscy jednak przybyli. Niektórzy tylko nadesłali referaty.

Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos została omówiona na wielu różnych płaszczyznach: Zawartość teologiczna i znaczenie duszpasterskie (T. Stramare OSJ). Przesłanki i budowa (C. Carillo Ojeda MJ). Podstawa patrystyczna (M. D. Sanchez OCD). Źródła średniowieczne (J. Wojtkowski). Piąty punkt myśli Jana Pawła II (J. M. Blanquet). Skutki (J. de Jesu Maria OCD). Ewangeliczna sprawiedliwość św. Józefa (R. Llamas OCD). Małżeństwo Józefa z Maryją (R. Balmori Cinta MJ). Praca św. Józefa (G. Rovira). Boleści i radości św. Józefa (A. Moran Paz MJ). Od Redemptoris Custos do teologii dogmatycznej (P. de la Noi). Symbol Nazaretu (P. Robert). Obecność świętego Józefa w Kościele Luterańskim i Katolickim (W. Nowak). Św. Józef wzorem życia wewnętrznego osób konsekrowanych (R. Kolinko). Św. Józef w duszpasterstwie wychowawczym i opiekuńczym (R. Rodriguez Galvan HJ). Świeccy Józefini (A. Garcia Moreno MJ).

Większość odczytów nie miała jednak wyraźnego związku z Adhortacją Apostolską Redemptoris Custos: Postać św. Józefa na tle teologii Mateuszowej (G. Walcker Cruchaga). Nabożeństwo do św. Józefa w książkach do nabożeństwa rozpowszechnionych we Włoszech XIX i XX wieku (A. Dardoni). Perspektywa duszpasterska - posłannictwo św. Józefa w ekonomii zbawienia (F. Canals). Jozefologia cybernetyczna (G. Rodriguez Celis MJ). Św. Józef wzorem miłości i życia (L. Tosky CSJ). Józef, człowiek sprawiedliwy, mąż połączony z Maryją dziewiczym węzłem (J. Stoehr). Przeznaczenie św. Józefa i małżeństwo z Maryją (H. Llamas OCD). Św. Józef według J. A. Morana (J. Canto Valverde). Św. Józef jako Opiekun w Sumie Izydora Isolano i włoskiej sztuce renesansowej (C. Wilson). Ratowanie życia: Egipt (E. Plaza Vasquez MJ). Znaczenie czci św. Józefa na tle czci świętych w Kościele (J. Schumacher). Tajemnicze milczenie św. Józefa (J. R. Sanabria MJ). Cześć św. Józefa szerzona przez Braci Szkół Chrześcijańskich w Ameryce Środkowej (Y. Poutet). Św. Józef od misji (E. Ramos MJ). Sny św. Józefa (M. Robel). Bogactwo treści międzynarodowych sympozjów o św. Józefie (C. Carillo Ojeda MJ). Nowe źródła o czci św. Teresy dla św. Józefa (S. T. Fernandez OCD). Św. Józef w tradycji marianistów (P. Ferrero). Św. Józef u Jana Nepomucena Neumana CSSR (J. Chorpenning). Opiekun Odkupiciela w sztuce włoskiej końca II tysiąclecia (F. Verri). Św. Józef Oblubieniec Maryi w pobożności Bł. Jana XXIII (L. F. Capovilla). Obecność św. Józefa w teologii i pobożności katolickiej rękojmią tożsamości Kościoła (F. Canals Vidal). Józef albo wyzucie (P. Robert).

Wszystkie referaty mają możliwie szybko ukazać się drukiem, o co pytano tym usilniej, że z poprzedniego sympozjum na Malcie w roku 1997 jeszcze się nie ukazały.

Wśród książek na stoisku sprzedaży zwracały uwagę dwie cenne bibliografie: Carlos Carillo Ojeda MJ: Bibliografia Mexicana sobre San José . Centro de documentacion y estudios josefinos. Mexico 2000. (1.000 pozycji). Roland Gauthier: Bibliographie sur Saint Joseph et la Saint Famille. Montreal 1999. (20.000 pozycji).

Oprawę sympozjum stanowiły uroczyste nabożeństwa na początku i na końcu, codzienna Eucharystia poranna w kaplicy domu rekolekcyjnego Brisa del Carmelo (Powiew Karmelu), spotkanie z młodzieżą, inscenizacja, poświęcenie krzyża, figury, tablicy pamiątkowej, wycieczka do katedry w miejscowości Santa Anna, nad jezioro Coatepeque w kraterze wygasłego wulkanu, wreszcie na wybrzeże Oceanu Spokojnego. Atrakcją stało się lekkie trzęsienie ziemi o sile dwu stopni w skali Richtera, podczas obrad, powodujące kołysanie stojącej na sali figury św. Józefa. Bardziej wrażliwi odczuli jeszcze dwa mniejsze: jedno po nocnej burzy, drugie podczas rannej Mszy św.

IX Międzynarodowe Sympozjum Jozefologiczne w Kevelaer, w dolnej lewobrzeżnej Nadrenii, będzie obradowało w 2005 roku na temat: Sanctus Joseph in mysteriis vitae absconditae Jesu (Święty Józef w tajemnicach życia ukrytego Pana Jezusa). Wybrany na koordynatora Ośrodków Józefologicznych O. Tarcyzjusz Stramare OSJ z Rzymu, który temat wysunął, widzi trzy możliwe płaszczyzny opracowań: biblijną, patrystyczną i historyczną.

Temat X Międzynarodowego Sympozjum Józefologicznego, Kalisz 2009 zostanie ustalony dopiero w Kevelaer.

Bp Julian Wojtkowski


VIII. Międzynarodowe Sympozjum o św. Józefie w San Salvador

San Salvador to nazwa stolicy państwa Salwador, co w języku polskim znaczy: "Najświętszy Zbawiciel". Jest to mały kraj w Ameryce Środkowej. Większość miast i miejscowości tego państwa to imiona świętych naszego Kościoła. 95 procent ludzi to katolicy. Jest to naród, Który w szczególny sposób powierza się pod opiekę św. Józefa.

Nasza podróż na to sympozjum nie była łatwa, gdyż odbywała się wkrótce po tragicznych wydarzeniach w Nowym Jorku a nasze połączenie do Salwadoru wymagało właśnie lądowania w Stanach Zjednoczonych. Wyczuwało się na lotniskach, w samolocie lęk, smutek. My jednak czuliśmy naprawdę opiekę św. Józefa, towarzyszył nam jakiś wyjątkowy spokój. To samo wyczuwało się na twarzach wszystkich uczestników z różnych stron świata. Sympozjum rozpoczęło się w niedzielę 16 września uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem miejscowego biskupa w Katedrze w San Salvador. W ciągu siedmiu dni wygłoszono 38 referatów (w tym 3 z Polski) w większości dotyczących refleksji Jana Pawła II o św. Józefie zawartej w adhortacji Redemtoris Custos. Organizatorzy sympozjum zadbali też o to, abyśmy poznali trochę Kościół w Salwadorze i kulturę tego narodu. W niedzielę 23 września Mszą św. pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Salwadorze, biskupa Giacinti Berloco, uroczyście zamknięto obrady VIII. Międzynarodowego Sympozjum o św. Józefie jednocześnie ogłaszając, że za cztery lata spotkamy się w Niemczech.

***

Tragiczny kontekst wydarzeń w Stanach Zjednoczonych sprawiał, że czuliśmy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, że światu potrzeba takiego Patrona jak św. Józef. Opiekun Zbawiciela to ten, który opiekuje się Dawcą Życia, Tym, który przynosi życie. Św. Józef to troskliwy opiekun życia. Przypomnijmy sobie, co Ojciec Święty mówił u Świętego Józefa w Kaliszu powtarzając za matką Teresą z Kalkuty: "Życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję... Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?". Czyż to, czego dzisiaj jesteśmy świadkami nie jest konsekwencją propagowania przez "wielkich tego świata" cywilizacji śmierci?

Nie możliwe jest abym tu streścił wszystkie referaty, które zostały wygłoszone na sympozjum, ale to co mnie przede wszystkim uderzyło to właśnie aktualność duchowości józefowej dla naszych czasów. Trzeba abyśmy naprawdę, jak św. Józef, słuchali Boga i pozwalali Mu wchodzić w naszą historię. Nie można jednocześnie "służyć Bogu i mamonie". Trzeba jasno na nowo sobie uświadomić, że Demon działa i chce nas pozbawić życia, oderwać od Ojca w Niebie. Św. Józef, którego nazywamy "Pogromcą złych duchów" może nam tu pomóc. Trzeba również uczyć się umierać. Ten świat organizuje nam życie tak abyśmy nie myśleli o śmierci. Uczyć się umierać to najpierw umierać dla braci, rezygnować trochę ze swojego Ja, pozwolić żyć innym. Św. Józef jest patronem dobrej śmierci.

Ojciec Święty, kiedyś jako jeszcze biskup w Krakowie napisał: "Kościół wciąż jest w trakcie odczytywania tej postaci (Świętego Józefa), wciąż odnajduje w niej bogactwa zrazu nieznane lub raczej nie ujawnione; dzieje ludzkości też na swój sposób do tego pomagają". Taka jest też właśnie rola tych sympozjów. To, że w szczególny sposób rozważamy życie św. Józefa nie znaczy, że mniej kochamy Maryję czy Jezusa. Wprost przeciwnie, z Józefem uczymy się naprawdę kochać Jezusa i Maryję. To jest piękno Kościoła Katolickiego. Przez kult świętych niczego nie umniejszamy Bogu, ale uczestniczymy jeszcze pełniej w Jego życiu, bo Jemu spodobało się, aby to Życie dawać nam poprzez tajemnicę Wcielenia w konkretnej Rodzinie. To będzie właśnie tematem przyszłego Międzynarodowego Sympozjum o św. Józefie w Niemczech.

***

Wszystkich urzekła pobożność ludu w Salwadorze i aktywne zaangażowanie świeckich w życie Kościoła (także w przygotowanie sympozjum). Zachwyt wzbudziły w nas także Kolegia św. Józefa, to znaczy szkoły katolickie pod Jego patronatem. Młodzież z tych szkół ciągle nam towarzyszyła. Mogliśmy zobaczyć, że św. Józef, Patron naprawdę jest ich wychowawcą.

Trochę wróciliśmy zasmuceni do Polski, gdyż mieliśmy wszyscy nadzieję, że następne sympozjum będzie w Kaliszu. Ks. Biskup naszej diecezji wystosował specjalne zaproszenie, które zostało przyjęte z entuzjazmem wszystkich uczestników z wyjątkiem delegacji niemieckiej, która domagała się prawa organizacji sympozjum w Niemczech, argumentując tym, że w Polsce już było. Postanowiono ciągnąć losy... Ale może za osiem lat?

KS. ANDRZEJ LATOŃ


Idźcie do Józefa...

 Idźcie do Józefa...


 
 

 

 
 
 
-->