Polskie Studium Józefologiczne

  Wydrukuj stronę
  Dodaj do Ulubionych

Domowa | Kontakt | Indeks

Historia Studium | Redemptoris Custos | Sympozja | Akta | Multimedia | W internecie | Bibliografia | Kalisz | Publikacje

W górę
Ks. W. Hanc
Ks. J. Stöhr
Ks. D. Fouche
O. A. Jacyniak
W. Rozynkowski
S. R. M. Kolinko
Bp. St. Napierała
Biografie

33 Sympozjum

 
 
33. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne odbyło się 26 kwietnia 2002 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej.

Program Sympozjum

OTWARCIE SYMPOZJUM:
Ks. dr A. LATOŃ Prezes Polskiego Studium Józefologicznego.

Ks. Dr Wojciech HANC,
Ks. Lucjan Andrzejczak, duszpasterz i propagator kultu św. Józefa.

SPRAWOZDANIA

Ks. Krystian SZENOWSKI, sekretarz PSJ:
Sprawozdanie z 32. Ogólnopolskiego Sympozjum Józefologicznego.

S. mgr Regina Maria KOLINKO CSSF, wiceprezes PSJ:
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum o Świętym Józefie w San Salvador.

Ks. Bp prof. dr hab. St. NAPIERAŁA,
Św. Józef, Opiekun Kościoła Kaliskiego (10 lat Diecezji).

Dr Waldemar ROZYNKOWSKI,
Św. Józef jako patron kościołów parafialnych w Polsce.

O. Aleksander JACYNIAK SJ,
Św. Józef w ikonie.

Ks. Prof. Dr hab. Johannes Stöhr, (Niemcy)
Josef, der "Gerechte", jungfräulich mit Maria im Ehebund vereint.
(Józef, "Sprawiedliwy", dziewiczy w przymierzu małżeńskim z Maryją).

Ks. prof. dr hab. L. BALTER SAC,
Św. Józef w nauczaniu Jana Pawła II.

O. prof. dr hab. T. STRAMARE OSJ (Włochy),
Il matrimonio della Madre di Dio. (Małżeństwo Matki Bożej).

Ks. dr D. FOUCHER (Francja),
Saint Joseph, modele d'époux et de peres pour le XXIeme siecle.
(Święty Józef, wzór małżonka i ojca na XXI wiek).


 Idźcie do Józefa...


Ks. Andrzej Latoń, prezes PSJ
Ks. Andrzej Latoń, prezes PSJ

 

 
 
 

 

 
 
 
-->