Polskie Studium Józefologiczne

  Wydrukuj stronę
  Dodaj do Ulubionych

Domowa | Kontakt | Indeks

Historia Studium | Redemptoris Custos | Sympozja | Akta | Multimedia | W internecie | Bibliografia | Kalisz | Publikacje

W górę
29 Sympozjum
30 Sympozjum
31 Sympozjum
32 Sympozjum
33 Sympozjum
34 Sympozjum
35 Sympozjum
36 Sympozjum
37 Sympozjum
38 Sympozjum
39 Sympozjum

32 Sympozjum

 
 
32. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne odbyło się 26 kwietnia 2001 r.

Św. Józef stróżem ojcostwa i rodziny

Echa Sympozjum o św. Józefie

27 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym naszej diecezji już po raz XXXII odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum o św. Józefie. Na zakończenie obrad dokonano wyboru nowego prezesa Studium Józefologicznego na kolejną 5 - letnią kadencję. Został nim ks. dr Andrzej Latoń, dotychczasowy wiceprezes.

Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami Sympozjum trwało tylko jeden dzień. Rozpoczęło się od Mszy św. w bazylice św. Józefa, której przewodniczył ksiądz Biskup Stanisław Napierała. - Ten wiek będzie wiekiem świętego Józefa - powiedział Ordynariusz. - Jest to pewna logiczna konsekwencja - kontynuował - która wypływa z Objawienia i z faktów, które przeżywamy. Jakie to są fakty? Przede wszystkim zagrożenie wartości fundamentalnych: ojcostwa i rodziny. Stróżem tych dwu wartości jest właśnie św. Józef.

Dalsza część Sympozjum odbyła się w gościnnych murach seminarium duchownego. Uczestników powitał i wprowadzenia dokonał prezes Studium Józefologicznego ks. dr Władysław Czamara. Jako pierwszy referat wygłosił ks. dr hab. Władysław Nowak, "Święty Józef w Kościele luterańskim i katolickim w świetle adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”". Podkreślił, że bracia protestanci nie uznają pośrednictwa, orędownictwa, wstawiennictwa świętych. Święty jest jedynie wzorem osobowym do naśladowania. Tak też patrzą na świętego Józefa. Ks. dr Wojciech Hanc mówił na temat "Święty Józef wobec tajemnicy Wcielenia w świetle dokumentów Vaticanum II i adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos”". Prelegent stwierdził, że tajemnicą Boga pozostanie, dlaczego na świadków tajemnicy Wcielenia Bóg obrał dwie człowiecze postacie: Maryję i Józefa i to nie tylko w charakterze zwykłych świadków czy obserwatorów. Św. Józef przez oblubieńczy związek małżeński z Maryją zapewnił Chrystusowi normalny klimat wzrostu i wychowania wyrażający się w naturalnym choć dziewiczym ojcostwie. Po przerwie siostra mgr Regina Kolinko przedstawiła referat "Święty Józef wzorem życia wewnętrznego dla osób konsekrowanych na podstawie adhortacji apostolskiej "Redemptoris Custos"".

Życie wewnętrzne dla świętego Józefa - według siostry Kolinko - było ustawicznym milczeniem. Było to milczenie twórcze. Ponadto polegało na całkowitej, bezwzględnej i nieodwołalnej ofierze ze swego istnienia. Na zakończenie referat wygłosił ks. dr Jacek Plota „Patronat świętego Józefa nad diecezjami: włocławską i kaliską”.

Ostatnim punktem obrad był wybór nowego prezesa Studium Józefologicznego. Został nim ks. dr Andrzej Latoń, wiceprezesami - siostra mgr Regina Kolinko i ks. Paweł Kostrzewa. Słowa podziękowania złożono ustępującemu prezesowi ks. dr Władysławowi Czamarze.

ks. Krystian Szenowski
 

Program Sympozjum


 Idźcie do Józefa...


 
 
ks. Krystian Szenowski
 


 
 
 
-->